Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 – 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Công tác sinh viên - Phục vụ cộng đồng > Thông báo > Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 – 2023