Thông tin liên hệ Phòng CTSV-PVCĐ

Thông tin liên hệ

Phòng Công tác sinh viên - Phục vụ cộng đồng

Địa chỉ
  • Đ/c 1: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.
  • Đ/c 2: KDC Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại
  • Văn phòng CTSV-PVCĐ: (028) 39.526.078
Email

ctsv-pvcd@upes.edu.vn

Dẫn đường

Đ/c 1: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Đ/c 2: KDC Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.