Quy trình – Biểu mẫu

Category

QUY TRÌNH HOÃN THI – THI LẠI

Sinh viên làm thủ tục hoãn thi cần: Làm thủ tục nghỉ phép. Làm đơn xin hoãn thi nộp Phòng Đào tạo (Nộp kèm kết quả xin nghỉ phép). Sau chậm nhất 1 năm học, SV phải nộp đơn xin dự thi trước ngày thi ít nhất 1 tuần.
Read More

GỢI Ý QUY TRÌNH HỌP LỚP HÀNG THÁNG

Chuẩn bị: Phân công MC In mẫu biên bản (TẢI VỀ ) In danh sách lớp để ký tên điểm danh  Sắp xếp, bố trí bàn ghế Điểm danh Tiến hành: MC giới thiệu lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban cán sự chủ trì cuộc họp, thư ký cuộc họp. (BÁO SỐ...
Read More

THỦ TỤC XIN THÔI HỌC

– Sinh viên xin thôi học vì lí do bị bệnh phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Sinh viên xin thôi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải có giấy xác nhận của địa phương. – Sinh viên xin thôi học để đi học trường khác hoặc đi làm...
Read More

THỦ TỤC HỌC LẠI SAU KHI HẾT HẠN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

– Sinh viên viết đơn xin trở lại học tập theo mẫu của phòng CTSV. Đối với trường hợp xin nghỉ chữa bệnh phải có giấy của y tế, các trường hợp khác phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú trong thời gian ở địa phương không vi phạm pháp luật. –...
Read More

THỦ TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI 

– Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập về phòng CTSV theo mẫu của phòng CTSV. Đơn có xác nhận của gia đình, Cố vấn học tập, phòng Đào tạo và giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. – Phòng CTSV có trách nhiệm...
Read More

QUY TRÌNH XIN NGHỈ PHÉP

SV nhập thông tin vào biểu mẫu đăng ký xin nghỉ phép. SV báo CVHT duyệt online. PCSTV-PVCĐ kiểm tra hồ sơ và tạo file kết quả online vào thư mục này. SV tự kiểm tra, tìm kiếm theo Mã sinh viên để tải và trình file kết quả cho lớp trưởng, GV bộ môn....
Read More

QUY TRÌNH HOÃN THI – THI LẠI

QUY TRÌNH HOÃN THI – THI LẠI: SINH VIÊN CẦN LƯU Ý CÁC ĐƯỜNG LINK ĐƯỢC TÍCH HỢP CHỮ IN ĐẬM TRONG QUY TRÌNH Làm thủ tục nghỉ phép. Làm đơn xin hoãn thi nộp Phòng Đào tạo – Khảo thí (Nộp kèm kết quả xin nghỉ phép). Khi có điều kiện dự thi lại...
Read More

DUYỆT ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP CỦA SINH VIÊN

Link duyệt đơn xin nghỉ phép của sinh viên Quý thầy cô mở sheet DUYỆT, chọn Duyệt ở cột S và chèn chữ ký đã xóa phông vào cột T tương ứng với hàng có Mã sinh viên lớp mình. Trường hợp đơn giản hơn, quý thầy cô có thể gửi ảnh chữ ký cho...
Read More

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

SV nhập thông tin vào biểu mẫu đăng ký (link bên trái). SV báo CVHT duyệt online bằng cách upload chữ ký đã xóa phông. PCSTV kiểm tra hồ sơ và tạo file kết quả online. SV tự kiểm tra, tải và trình file kết quả cho lớp trưởng, GV bộ môn. SV phải upload...
Read More

GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN

SV ĐIỀN BIỂU MẪU PCTSV TIẾN HÀNH XÁC MINH VÀ LÀM GXNSV CHO SV SV TRA CỨU KẾT QUẢ SAU 1 TUẦN SV TÌM VÀ TẢI FILE KẾT QUẢ SV PHẢN HỒI CHƯA CÓ FILE HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN (NẾU CÓ) SV ĐẾN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN NHẬN BẢN CỨNG (NẾU CẦN)
Read More
1 2