THỦ TỤC HỌC LẠI SAU KHI HẾT HẠN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

– Sinh viên viết đơn xin trở lại học tập theo mẫu của phòng CTSV. Đối với trường hợp xin nghỉ chữa bệnh phải có giấy của y tế, các trường hợp khác phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú trong thời gian ở địa phương không vi phạm pháp luật.

– Nộp đơn xin trở lại học tập cho phòng CTSV ít nhất 01 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới (khi nộp đơn sinh viên nộp kèm theo quyết định xin nghỉ học tạm thời). phòng CTSV có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và đề nghị Nhà trường ra quyết định.

– SV nhận quyết định tại phòng CTSV sau 7 ngày nộp đơn hoặc sau khi có thông báo của PCTSV qua email/điện thoại.

LINK TẢI MẪU ĐƠN

Leave a Reply