THỦ TỤC XIN THÔI HỌC

– Sinh viên xin thôi học vì lí do bị bệnh phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Sinh viên xin thôi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải có giấy xác nhận của địa phương.

– Sinh viên xin thôi học để đi học trường khác hoặc đi làm phải bồi hoàn kinh phí đào tạo của nhà nước và được nghỉ học tối đa là 01 tuần trong khi chờ Quyết định của Nhà trường kể từ ngày nộp đơn.

– Sinh viên xin thôi học để chuyển ngành học hoặc khoa trong Trường ĐHSP TDTT TP. HCM thì không phải bồi hoàn kinh phí đào tạo.

– Sinh viên gửi đơn xin thôi học về phòng CTSV. Phòng CTSV có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra và đề nghị Nhà trường ra quyết định.

+ Đơn xin thôi học có xác nhận của gia đình, địa phương (hoặc xác nhận của nơi tiếp nhận lao động đối với trường hợp đi làm), xác nhận đã hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ sinh viên của các đơn vị liên quan trong trường: Ban QL Ký túc xá, Thư viện, Phòng Tài vụ, Phòng Đào tạo.

+ Giấy cam đoan phải hoàn trả ngân hàng vốn vay tín dụng (nếu có vay vốn tín dụng giáo dục).

– Thời hạn nhận lại hồ sơ sinh viên

+ Sinh viên xin thôi học vì lí do bị bệnh hoặc gia đình khó khăn nhận lại hồ sơ sinh viên sau 01 năm kể từ ngày Nhà trường ra quyết định.

+ Xin thôi học để đi học trường khác hoặc đi làm, sinh viên được nhận lại hồ sơ ngay sau khi có Quyết định thôi học.

+ Sinh viên mới nhập học xin thôi học: Trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhập học, sinh viên làm đơn, xin xác nhận của các đơn vị liên quan và được nhận lại hồ sơ ngay sau khi nộp đơn. Sau 01 tháng kể từ ngày nhập học, sinh viên sẽ phải làm thủ tục như những trường hợp khác.

LINK TẢI MẪU ĐƠN

Leave a Reply