CVHT&CBQL lớp

Category

Cố vấn học tập và Cán bộ quản lý lớp

QUY TRÌNH XIN NGHỈ PHÉP

SV nhập thông tin vào biểu mẫu đăng ký xin nghỉ phép. SV báo CVHT duyệt online. PCSTV-PVCĐ kiểm tra hồ sơ và tạo file kết quả online vào thư mục này. SV tự kiểm tra, tìm kiếm theo Mã sinh viên để tải và trình file kết quả cho lớp trưởng, GV bộ môn....
Read More

QUY TRÌNH HOÃN THI – THI LẠI

QUY TRÌNH HOÃN THI – THI LẠI: SINH VIÊN CẦN LƯU Ý CÁC ĐƯỜNG LINK ĐƯỢC TÍCH HỢP CHỮ IN ĐẬM TRONG QUY TRÌNH Làm thủ tục nghỉ phép. Làm đơn xin hoãn thi nộp Phòng Đào tạo – Khảo thí (Nộp kèm kết quả xin nghỉ phép). Khi có điều kiện dự thi lại...
Read More

DUYỆT ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP CỦA SINH VIÊN

Link duyệt đơn xin nghỉ phép của sinh viên Quý thầy cô mở sheet DUYỆT, chọn Duyệt ở cột S và chèn chữ ký đã xóa phông vào cột T tương ứng với hàng có Mã sinh viên lớp mình. Trường hợp đơn giản hơn, quý thầy cô có thể gửi ảnh chữ ký cho...
Read More