Tháng Ba 9, 2024

Day

THỦ TỤC XIN THÔI HỌC

– Sinh viên xin thôi học vì lí do bị bệnh phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế. Sinh viên xin thôi học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải có giấy xác nhận của địa phương. – Sinh viên xin thôi học để đi học trường khác hoặc đi làm...
Read More

THỦ TỤC HỌC LẠI SAU KHI HẾT HẠN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

– Sinh viên viết đơn xin trở lại học tập theo mẫu của phòng CTSV. Đối với trường hợp xin nghỉ chữa bệnh phải có giấy của y tế, các trường hợp khác phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú trong thời gian ở địa phương không vi phạm pháp luật. –...
Read More

THỦ TỤC NGHỈ HỌC TẠM THỜI 

– Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập về phòng CTSV theo mẫu của phòng CTSV. Đơn có xác nhận của gia đình, Cố vấn học tập, phòng Đào tạo và giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. – Phòng CTSV có trách nhiệm...
Read More