DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 – 2023

Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Sites > Phòng Công tác sinh viên - Phục vụ cộng đồng > Thông báo > DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 – 2023

Phòng CTSV – PVCĐ thông báo danh sách sinh viên các khoá ĐH 15, ĐH 16, ĐH 17 dự kiến được xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 (toàn danh sách của các khoá)

Trong đó, các sinh viên có màu xanh lá cây là dự kiến được nhận học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2, năm học 2022 – 2023

Hạn chót phản hồi: 16g00, ngày 04/12/2023 (thứ 2). Liên hệ: Cô Trần Thanh Hải, Phòng CTSV-PVCĐ

Leave a Reply