Tháng Mười Hai 3, 2023

Day

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 – 2023

Phòng CTSV – PVCĐ thông báo danh sách sinh viên các khoá ĐH 15, ĐH 16, ĐH 17 dự kiến được xét học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2, năm học 2022 – 2023 (toàn danh sách của các khoá) Trong đó, các sinh viên có màu xanh lá cây là dự kiến...
Read More